Start   |   Familjerätt   |   Skatterätt-deklarationer   |   Funktionshindrades rätt   |   Kontakt
Familjerätt

Vi kan hjälpa dig med de dokument som kan komma att behövas i livets olika skeden. Exempel på detta är:

Som gift, registrerad partner eller sambo

Äktenskapsförord: Detta dokument skrivs om ni som är gifta eller har ingått ett registrerat partnerskap vill fördela er egendom vid bodelning på ett annat sätt än vad som framkommer av lagen. Det kan till exempel vara en sommarstuga som ska vara enskild egendom och inte räknas in vid en eventuell bodelning.

Samboavtal: Detta är ett avtal som ni sambor kan skriva om ni inte vill att sambolagens bodelningsregler ska gälla för er.

Testamente: Som sambo finns det ingen arvsrätt mellan samborna. För att få arvsrätt efter varandra som sambor måste ni skriva ett testamente för att frångå lagens arvsordning. Även som gift kan det finnas behov av att skriva ett testamente för att frångå arvsreglerna.

Bodelning: Då ett äktenskap eller samboförhållande upphör ska en bodelning upprättas. I en bodelning redogörs för hur egendomen har fördelats. Det är nödvändigt till exempel om den ene ska ta över den gemensamma bostaden. Bodelning kan även upprättas under pågående äktenskap för att fördela egendom mellan makarna.

Vid fördelning av egendom:

Gåvobrev: Med gåvobrev kan ni ge bort egendom. Exempel på egendom där gåvobrev behövs är sommarstugor och bostäder.

Testamente: Om du vill fördela arvet efter dig på ett annat sätt än vad som lagen säger kan du styra detta genom att skriva ett testamente.

Vid dödsfall

Bouppteckning: Då någon avlidit ska det göras en bouppteckning. I bouppteckningen ska bland annat arvingar, tillgångar och skulder redovisas. En bouppteckning, alternativt dödsboanmälan av socialförvaltningen, ska alltid upprättas vid dödsfall.

Arvskifte: Om det finns fler än en arvinge så måste arvskifte upprättas. Även bodelning ska göras i samma handling om den avlidne var gift, registrerad partner eller om en efterlevande sambo begär det.

Förvaltning: Ett dödsbo måste skötas av någon som tillser att räkningar betalas och att åtaganden avslutas. Detta måste skötas löpande tills arvet fördelas till arvingarna.

Detta är en kortfattad beskrivning av några av de dokument som vi kan hjälpa er att upprätta. Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta oss.